Avflyttning


Uppsägning

Du måste säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt, antingen via email eller brevledes. Uppsägningstiden inleds alltid vid närmast kommande månadsskifte efter att uppsägningen kommit in till oss. Om du exempelvis säger upp din lägenhet den 15 mars så börjar uppsägningstiden att gälla från och med den 1 april. Uppsägningstiden är normalt tre månader. Din uppsägningstid framgår av kontraktet.

Visning

Du måste vara beredd på att visa den lägenhet du ska flytta från för personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vanligtvis tar dessa personer kontakt direkt med dig för att komma överens om en tid för visning som passar er båda.

Besiktning

I anslutning till flytten görs en lägenhetsbesiktning och du bör vara med när den görs. Beställ tid för besiktning hos din fastighetsskötare. Besiktningen görs när lägenheten är tömd och städad. Tänk på att ta med dig alla dina tillhörigheter - i lägenheten, på balkongen, i förrådet m.m. Tillsammans med uppsägningsbekräftelsen skickar vi med en checklista för städningen. Vid skador, onormalt slitage eller ej godtagbar städning kan du bli ersättningsskyldig.

Nycklar

Samtliga nycklar som tillhör lägenheten måste lämnas tillbaka när du flyttar. Om inte alla nycklar lämnas in kan du bli skyldig att betala kostnaden för låsbyte. Nycklarna lämnas i samband med besiktningen. Nycklar får inte överlämnas direkt till den nya hyresgästen.

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du blir folkbokförd på rätt adress. Gör anmälan innan du flyttar eller senast en vecka efter att du har flyttat. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Du behöver själv meddela din nya adress till privatpersoner, föreningar du är medlem i, tidskrifter du prenumererar på osv.

Se mer info på www.skatteverket.se/flyttanmalan.

Önskar du eftersändning av din post så beställer du det hos Svensk Adressändring på www.adressandring.se.

El och telefon

Glöm inte att säga upp ditt elabonnemang hos nätägaren minst 1 månad före flytt. Dom ser till att din el-leverantör blir informerad om detta och läser av elmätaren det datum du flyttar. Gör även en flyttanmälan på ditt telefon- och internetabonnemang.