Inflyttning


Varmt välkommen som hyresgäst hos Byggnads AB Bröderna Persson!

Anmäl ändrad adress i god tid

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du blir folkbokförd på rätt adress. Gör anmälan innan du flyttar eller senast en vecka efter att du har flyttat. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Du behöver själv meddela din nya adress till privatpersoner, föreningar du är medlem i, tidskrifter du prenumererar på osv.

Se mer info på www.skatteverket.se/flyttanmalan.

Önskar du eftersändning av din post så beställer du det hos Svensk Adressändring på www.adressandring.se.

El och telefon

Vi anmäler din inflyttning till nätägaren, C4 Energi. Gör du inget aktivt val av elleverantör så blir du anvisad en elhandlare av dom. Kom ihåg att avsluta ditt gamla abonnemang på din förra adress. Du måste anmäla flyttning av ditt telefonabonnemang och eventuellt internetabonnemang. Kontakta ditt telefonbolag och din internetleverantör för mer information.

Tillträde

Du har tillträde till din nya bostad från första kontraktsdagen kl 12.00. Börjar ditt kontrakt gälla en lördag, söndag eller annan helgdag så har du tillträde först nästkommande vardag kl 12.00. Nyckelutlämning sker på vårt kontor om inte annat har avtalats.

Kontraktet

Tänk på att hyreskontraktet är en originalhandling - ta väl vara på det.

Besiktning

Lägenheten besiktigas innan inflyttning. Du erhåller en kopia på besiktningsprotokollet när du kvitterar ut dina nycklar. Vill du anmäla eventuella fel och brister som inte finns med i protokollet så vänder du dig till kontoret inom 8 dagar.

Hyresavi

Det är viktigt att hyran betalas i tid, annars riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt. Våra hyresavier skickas ut kvartalsvis. Det finns även möjlighet att betala hyran via autogiro. Kontakta oss om du vill ha en autogiro-anmälan. Betala aldrig med någon annans hyresavi. Se till att få ett eget inbetalningskort.

Lägenhetsförråd

Som hyresgäst är du ansvarig för att alla utrymmen som tillhör lägenheten hålls låsta under hela hyrestiden. Du kan bli tvungen att betala tömning om annan hyresgäst använder ditt förråd.

Brandvarnare

En brandvarnare är en billig livförsäkring. Vi har monterat brandvarnare i alla våra lägenheter och den får inte tas med när du flyttar. Som hyresgäst är du skyldig att se till så att den fungerar genom att rengöra den, prova den regelbundet och att byta batteri.

Hemförsäkring

En hemförsäkring bör du alltid ha. Det är ett bra skydd för dig och ditt hem. Hyresvärdens försäkring täcker bara skador på själva byggnaden - inte dina personliga ägodelar.