Registrera

Registrera dig hos för att söka bostäder eller för att göra en felanmälan

E-postadressen måste vara giltig, denna används när du ska aktivera ditt konto
Personnumret/Organisationsnumret används som användarnamn

De personuppgifter som du lämnar i intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna bedöma om du kan godtas som hyresgäst. Uppgifter inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter. Ibland behöver vi också uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Om vi ber dig lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter om dig får inhämtas från dessa personer.

Uppgifterna kommer endast att behandlas inom bostadsföretaget. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter automatiskt gallras när du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande och raderar ditt konto. Detta gäller också om din ansökan om bostad avslås. Om skälet till att ansökan avslagits är att du inte kunnat godtas på grund av misskötsamhet i ett tidigare boende bevaras dock uppgifterna under tre månader efter avslagsbeslutet.”

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter här.